12, ఏప్రిల్ 2011, మంగళవారం

మనస్సాక్షిని అడగండి...!!

ఈ టపా రాయొద్దనే అనుకున్నాను....కాని రాస్తున్నాను. నాకెంతో ఇష్టమైన ఈ టి వి లోని పాడుతా తీయగా... నిన్నటి ప్రోగ్రాం గురించి...ఎంతమంది చూసారో నాకు తెలియదు కాని తప్పులు పాడినా కుడా ఎనభై పైన మార్కులు ఇచ్చి ట్యూన్ అంతా చక్కగా పాడావు అంతా బావుంది అని ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చారో బాలు గారు అందరూ చూసే వుంటారు. బాలు గారు కోపం తెచ్చుకోకుండా ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అడిగి చూడండి మీరు చేసిన పని గురించి. బాలు గారిని విమరర్శించేంత పాండిత్యం నాకు లేదు, అలా అని తప్పుని చూస్తూ ఊరుకోలేక ఈ టపా!! కొంతమంది నా అభిప్రాయాన్ని అదే నిజం అని అనుకుంటున్నానని అంటున్నారు. నేను ఈ ప్రోగ్రాం గురించి రాసిన టపాల్లో నిజమెంతో ప్రోగ్రాం చూసిన వాళ్లకు తెలుస్తుంది. నాకు బాలు గారంటే చాలా ప్రత్యేకమైన అభిమానం. ఆయనని తప్పు పట్టడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు....మిగతా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లానే ఇది కుడా కలుషితమైపోతోందే అని నా బాధ అంతే. బాలు గారు బాగా జడ్జ్ చేస్తారు అనుకున్నాను కాని పక్షపాతం చూపిస్తారు అనుకోలేదు ....చాలా బాధగా వుంది....ప్రతిభకు న్యాయం జరగటం లేదని....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner