23 డిసెంబర్ 2012 ఆదివారం

ఎంత బావుండు....!!

దొరక్క దొరక్క దొరికిన పెన్నిధి
జారిపోతున్నానంటోంది జాలిగా చూస్తూ....
ఏమి చేయలేని నిస్సహాయతను చూసి..
పగలబడి నవ్వుతోంది కాలపాశం...
నేనెవరి కోసం ఎదురు చూడను
నా పని నాదే అంటూ...!!
చూస్తూ చూస్తూనే తరిగి పోతోంది
మబ్బుల చాటుగా నింగి లోని జాబిలి
జరుగుతున్న సంఘర్షణ యుద్దానికి  
మూగ సాక్షిగా ఉండలేక....!!
మరణ శాసనాన్ని మార్చి రాయడానికి
అపర బ్రహ్మను కానే కాను...!!
విధిరాతను మార్చి రాసే వింత...
జరిగితే.....!! ఎంత బావుండు....!! 

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

శ్రీ చెప్పారు...

చాలా బాగుంది మంజు గారూ!...చిత్రం ముందా?మీ కవిత ముందా?అని సందేహం...నైస్...@శ్రీ

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు శ్రీ గారు...-:) ముందు కవిత తరువాతే చిత్రాన్ని వెదికాను

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner