17, ఫిబ్రవరి 2014, సోమవారం

బంగరు లేడి కూనా...!!

అందాల బంగరు లేడి కూనా...
చెంగున దూకే సిత్రాల సంబరమే నీది
రామ రావణ యుద్దానికి ఆద్యం నీవు
అమ్మ సీతమ్మ మనసు దోచిన చందమే నీది
రివ్వున సాగే నీ పయనం కాలంతో పోటి
అడవి తల్లి ఒడిలో ముద్దు బిడ్డవు
సొగసు సౌకుమార్యాలకు పట్టుగొమ్ము నీ రూపం
అతివల నయనాలు వివరించు నీ పోలికలే
పడతుల ప్రణయ కావ్యాల కధలు నీ చుట్టూనే
పురాణ ఇతిహాస ప్రబంధాలు నీ వర్ణనలే
లలిత లావణ్య సుకుమార సౌందర్యం
కలబోసిన సున్నితం సృష్టికర్త చేతిలో నీ రూపం
మనోల్లాస భరితం నీ చర్విత చలనం...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner