22, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

వెన్నెల వెలుగులే సుమా....!!జారిపడుతున్నముత్యాల సరాల బారులు
నీ నవ్వుల రవ్వల ఆల్చిప్పలై  దాచిన
ముచ్చటైన ఆకృతుల స్వచ్చమైన అలంకారాలుగా
రహదారుల పహారాలో లెక్కలేనన్ని
జ్ఞాపకాల అనుభూతులుగా కదులుతూ
నా దారంతా పరచుకుని స్వాగతాంజలి అందిస్తున్న
నీ అనుబంధాల ఆనవాలులు
స్వాతి చినుకుల సమ్మేళనంలో
సరాగాలాడే వెన్నెల వెలుగులే సుమా....!!


0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner