21, ఫిబ్రవరి 2014, శుక్రవారం

పోగొట్టుకున్నా.....!!గతంలో పోగొట్టుకున్నా అనుకున్నా
జ్ఞాపకంగా నాలోనే ఉన్నావని తెలియక...!!

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Chandra Vemula చెప్పారు...

పోగొట్టుకున్నా అనుకున్నా .... గతం జ్ఞాపకంగా నాలోనే ఉన్నావని తెలియక...!
చిక్కని భావన .... అభినందనలు మంజు గారు!

Chandra Vemula చెప్పారు...

పోగొట్టుకున్నా అనుకున్నా .... గతం జ్ఞాపకంగా నాలోనే ఉన్నావని తెలియక...!
చిక్కని భావన .... అభినందనలు మంజు గారు!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner