10, మార్చి 2014, సోమవారం

జీవితం బావుంటుంది....!!

మనం ఎప్పుడు మనకు చెడు జరిగిందని బాధ పడుతూ ఉంటాము... కాని అది కూడా మన మంచికే అని మా హింది టీచర్ నాకు చెప్తే ఏదో నన్ను సంతోష పెట్టడానికి ఇలా చెప్తున్నారులే అనుకున్నా... కాని ఆ మాటల్లో ఎంత నిజముందో తరువాత తెలిసింది...అప్పటి నుంచి చెడు జరిగినా కాసేపు బాధ అనిపిస్తుంది వెంటనే ఆవిడ మాటలు గుర్తు తెచ్చుకుంటాను...ఏదో ఒక మంచి ఉంటుందిలే అని దాని నుంచి త్వరగా బయట పడటానికి ప్రయత్నిస్తాను... ఇలానే  చెప్పిన ఒక మంచి మాట కూడా గుర్తు చేసుకుంటాను...ఇప్పటి జనాల సంగతి ఏమో నాకు తెలియదు కాని నేను చదివిన పుస్తకాల్లో మంచిని గుర్తు ఉంచుకుంటాను...వారి విజయానికి ఐదు మెట్లు పుస్తకంలో చెప్పిన ఈ మాట నన్ను చాలా మార్చింది "సమస్య జీవిత కాలం మన జీవిత కాలంతో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్నది... " ఎంత నిజం ఉంది చూడండి ఈ మాటలో... ఒకే సమస్య మన జీవితం మొత్తం ఉండదు కదా... ఏదో ఒకటి వస్తు పోతూ ఉంటాయి కాని ఒకటే మన చివరి జీవిత కాలం వరకు ఉండదు... కాకపొతే యండమూరి గారు చెప్పిన ఒక మాటకు మాత్రం నాకు నేను చేసిన పని తప్పో ఒప్పో ఇప్పటికి అర్ధం కాదు... ఒకరి ఇష్టానికి కాకుండా నీకు నచ్చిన పని చెయ్యి అని చెప్పిన మాట... మనకు నచ్చిన పని చేయాలంటే కొందరిని ఇబ్బంది పెట్టక తప్పదు... అది మనం న్యాయం అని నమ్మినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు బయటి వాళ్ళు అని చూడకుండా మనం నమ్మిన మన మనసు మాట కోసం ఎవరి కోసమో నిన్ను నువ్వు మార్చుకోకుండా నువ్వుగానే ఉండటానికి చూడటం కాస్త కష్టమే....!!
సంతోషం చాలా రకాలుగా ఉండవచ్చు కాని కష్టం ఎవరిదైనా ఒక్కటే...!! వేదన పడే మనసుకి నీతో మేము ఉన్నాము అన్న ఒక చిన్న ఆలంబన ఎంత బలాన్ని ఇస్తుందో...!! ఒకరి సంతోషాన్ని మనం పంచుకోక పోయినా పర్లేదు కాని బాధను పంచుకోగలిగే  సహృదయం కాస్తయినా ఉంటే ఆ ఓదార్పు ఎంతటి శక్తిని ఇస్తుందో....!! పెద్దలు చెప్పినట్టు చీకటి వెలుగుల రంగేళి ఈ జీవితమే ఒక దీపావళి....కష్టాన్ని ఇచ్చిన దేవుడే మనకు దాన్ని తట్టుకునే శక్తిని కూడా ఇస్తాడు...బాబా గారు చెప్పారని మా పిన్ని చెప్పింది ఒక మాట మనం ఒక కష్టం పడాలని ఉన్నప్పుడు అది పడగలిగిన శక్తి ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనకు ఆ కష్టాన్ని పెడతాడంట....నిజమే కదా...!! అందుకే కష్టం సుఖం రెండు చూడగలిగినప్పుడే జీవితం బావుంటుంది....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner