22, మార్చి 2014, శనివారం

క్షమించండి...!!

కవి మిత్రులకి, హితులకి సన్నిహితులకి నా విన్నపం....కొన్ని రోజులు మీ అందరి అమూల్యమైన అక్షర భావనలకు నా స్పందన తెలుపలేని పరిస్థితి...నాకు వీలైనప్పుడు మాత్రం తెలుపుతూ ఉంటాను... నా రాతలు కూడా నా వీలుని బట్టి రాస్తూ ఉంటాను...దయచేసి రాతలు రాసుకున్నప్పుడు స్పందనలు తెలిపే సమయం లేదా అని మీరు అనుకోవచ్చు....నాకు ఏ కాస్త సమయం చిక్కినా తప్పకుండా తెలుపుతాను...కాస్త అనారోగ్య కారణం అంట కన్నా ఏమి లేదు....పెద్ద మనసుతో మన్నించండి మీ అందరి అక్షర భావాలు చూడలేక పోతున్నందుకు....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner