27, మార్చి 2014, గురువారం

నా ఓటు వేస్తాను..!!

మనకు రామ రాజ్యం కావాలా..?? రావణ రాజ్యం కావాలా..?? మనని మనలా బతకనిచ్చే సామాన్య జీవిత రాజ్యంకావాలా..? రామ రాజ్యం లో ప్రజలు బావున్నారు.. కాని సీతమ్మ పడిన కష్టాలు మనకు అందరికి తెలిసినవే...అదే సమయంలో రావణ రాజ్యం లో కూడా మండోదరి భయంతోనే బతికింది ఎప్పుడు ఏమౌతుందో అని...!! మనకు ఇలాంటి రాజ్యాలు అవసరం అంటారా...!! జనం మెప్పు కోసం పేరు కోసం ఆలి బిడ్డలను చూడని నాయకులు గెలిచాక మనని చూస్తారు అన్న నమ్మకం మీలో ఎవరికైనా ఉందా...!! అప్పటి కాలం లో రాముడు రావణుడు ఇద్దదు జనం కోసం మంచి వారే...ఈ రోజుల్లో రామ రావనులు ఇద్దరు లేరు...రాముని పేరు చెప్పుకుంటూ రాక్షస న్యాయాన్ని కూడా మరచి మానవత్వం తెలియని మహా నాయకులు మన డబ్బులు దోచుకుంటూ మీకు అవి చేస్తాం ఇవి చేస్తాం అని చెప్పే మోసపు ప్రకటనలకు...నాయకులు చెప్పే వాగ్దానాలకు మోసపోకుండా మన ప్రజాస్వామ్య విలువలు కనీసం మనమయినా గౌరవించుకుందాం..!! మహానుభావులు మన కోసం రూపొందించిన రాజ్యాంగానికి...దిగజారిన వాటి విలువలు పోకుండా పైన ఉన్న వారి ఆత్మలు ఘోషించకుండా ఉండటానికి భారతీయులుగా మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం..!! ఎక్కడ ఉన్నా ఎలా ఉన్నా మన భారతీయతను గౌరవించండి.....భాషలు వేరైనా... దైవ రూపాలు ఎన్నైనా భావాలు ఒక్కటైన... అందరు కలసి ఉన్న మన భరత జాతి గొప్పదనం ఈ నాయకులు వారి వారి స్వలాభాల కోసం విభజించి పాలించే లక్షణాన్ని అందించిన బ్రిటీషు వారి నుంచి ఆ రోజుల నుంచే కొందరు అలవర్చుకున్నారు...అది మన దురదృష్టం...ఎందరో మేధావులకు పుట్టినిల్లు భరతావని ఇప్పటికి...భరతభూమికి భారంగా మారిన మన రాజకీయ నాయకులు ఇన్ని సంవత్సరాలలో కనీసం ఒక్క చోట అయినా ఎన్నికలలో ఇచ్చిన మాటను నిలుపుకుని మన మీద పన్నుల భారాన్ని తగ్గించిన ఒక్క నాయకుని చూపించండి...!! వారికి నా ఓటు వేస్తాను..!!

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Chandra Vemula చెప్పారు...

కనీసం ఒక్కరయినా ఎన్నికలలో ఇచ్చిన మాటను నిలుపుకుని పన్నుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు చేతలతో ముందుకు వస్తే...!! వారికి నా ఓటు వేస్తాను..!!
బాగుంది
నేనూ మీతో ఏకీభవిస్తాను.

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు చంద్ర గారు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner