12, మే 2014, సోమవారం

ఆ క్షణాలు అతి మధురం....!!

తెలిసీతెలియని వయసులో 
మదిలోని అనుభూతులు
ఆ భావాల భావనల సమ్మిళితాలు
కల్మషంలేని ఎంతో ఇష్టమైన
చెప్పనలవి కాని మౌనమైన మది
దాటిరాని పదిలమైన మనసులోని
కల్మషంలేని ఆ అనుబంధం
అలా ఉండిపోతే చిరకాలం...!!
కాలం మారితే మనసు మార్పు సహజంగా
మరో ఇష్టాన్ని కోరుకుంటే అది మరో రూపంలో
చేరినా మనసు మాయాజాలంలో పడిన
తలపుల వలపులు మారుతూ....
మనిషిలో మార్పు మనసు ఇష్టాల కూర్పు
వేరుగా మారుతూ చిన్ననాటి బంధాన్ని
చేరువగా చూసినా గుర్తుపట్టలేని చెలిమి
దగ్గరైనా దూరంగా ఉంటూ అభిమానాన్ని
ఆసరాగా చేసుకుని జీవితంలో ఓ చక్కని
జ్ఞాపకాన్ని గురుతుగా దాచుకుంటూ
అనుభవించే ఆ క్షణాలు అతి మధురం....!!

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Chandra Vemula చెప్పారు...

అవును! ఆ క్షణాలు అతి మధురం....!
మనోల్లాసాన్ని కలిగించే క్షణాలు

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు అండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner