2, జూన్ 2014, సోమవారం

ఆ హాలాహల అమృతం ముందు...!!

అనుక్షణం జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకోవడం
ఎందుకోమత్తుగా గమ్మత్తుగా మధుపానం
సేవించిన ఆనందం కన్నా ఇంత బావుంటే
అందరూ నీ వెంట పడతారెందుకో చూడాలని
ఒక్కసారి ప్రయత్నిద్దామని అనుకున్నా కానీ.....
చేదుగా ఉండే ఆ అనుభూతిలో తీయదనం
ఎలా ఉంటుందోనని ఆ చేదు నిజంలో ఏముందోనని
తాగితే మరచిపోయే నిజాలను తెలుసుకుందామని
అనుకుంటూ మనసుని పున్నమి వెన్నెలలా
పరచే ఆ మద్యపు నిషాలో.....
మరచిపోలేని మనసు సంఘర్షణ ఎదురుగా
ఆవిష్కరించిన అనుభవాలను తరచి చూసిన
ఎన్నో మానసిక మౌనాల మది తలపుల తలుపులు
తెరచే మధు పాత్రకు దేవదానవులే దాసులు కాగా
సామాన్యులం మనం ఎంత ఆ హాలాహల అమృతం ముందు...!!
( ఆలీ గారు మీ అంత బాగా రాయలేక పోయినా ప్రయత్నించాను .... నా మీద ఉన్న నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు )

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner