16, జులై 2014, బుధవారం

గుర్తుకే రాలేదు సుమా....!!

పుడుతూనే ఏడుపుతో మొదటిసారిగా చెలిమిని
పరిచయం చేసి అమ్మకు నాకు వారధిగా నిలిచి
నాతోపాటుగా నాలో అన్ని పంచుకున్న నువ్వు
నా మనసు చెలమలోఇంకిపోయావు అనుకున్నా...!!
మెన్నెప్పుడో పలకరించిన జ్ఞాపకం ఇంకా ఉన్నా అని
నే మరిచేపోయా ఇంకా నా స్నేహాన్ని వీడలేదని
నీ చెమ్మ తగిలి నా చెంప చెప్పింది నిజమే అని
అయినా కడ వరకు వీడని బంధం కదా మనది ...!!
చుక్కగా మిగిలావో చుక్కలన్ని ధారగా మారి
చెలమ జలధి నిండిపోయి కన్నీటి చినుకులుగా
పన్నీటి ధారలుగా నాతో మమేకమై మదిని
పంచుకుని మమతలు పెంచుకుని మిగిలావో...!!
పురిటినాడు నీతోనే మొదలై కదా వరకు తోడుగా
కలసి బతికే మన బంధం ఎవరు విడదీయరానిదని
రెప్ప తెరిచిన క్షణం నుంచి రెప్ప మూసే వరకు
వెన్నంటి ఉండే నేస్తానివి నువ్వే అని గుర్తుకే రాలేదు సుమా..!! 

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner