5, జులై 2014, శనివారం

వాయిదా వేస్తూనే....!!

విగత జీవిగా మారానని అనుకున్నా
ఇంకా జీవం ఎక్కడో ఉందని తెలిసి
ఆ చోటు కోసం వెదుకుతున్నా....
కనిపించని క్షణాలు ఎన్నున్నా
ఎదురుగా వచ్చే ఒక్క క్షణం కోసం
ఆత్రంగా చూస్తూనే ఉన్నా....
జీవం లేని నిశ్చలత్వం నాదైనా
జీవితాన్ని పంచుకున్న నీకోసం
కాలాన్ని వెళ్లదీస్తున్నా...
మారని మనసుల సందేహాలు
మార్చుకోలేని జీవితాలు మనవై
దగ్గరలోనే ఎంతో దురాన్ని.....
చెలిమి లేని స్నేహం మనదని
కలివిడిగా ఉన్నా విడివడిన
బంధాన్ని అక్కున జేర్చుకునే
యత్నాన్ని ఎప్పటికప్పుడు
వాయిదా వేస్తూనే ఈ జీవితం
జీవం లేని ఆకారంగా ఉండిపోతోంది....!!

2 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

అద్భుత భావాలను పలికించారు.కవిత చాలా బాగుంది.
తిలక్

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

ధన్యవాదాలు అండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner