27, నవంబర్ 2014, గురువారం

మరు జన్మకు మళ్ళి రమ్మంది...!!

పొద్దు వాలి పోతావుంది
సందె సీకటి చుట్టేసింది
నల్ల మబ్బు కమ్మేసింది
సల్లగాలి శీత కన్నేసింది
మనసేమో మౌనమయ్యింది
మాటేమో మూగబోయింది 
గుండెలో గుబులయ్యింది
చుక్కల పక్కేసింది
రేతిరేమో నిద్దరోయింది
వెన్నెల పక్కన చేరింది
జ్ఞాపకం తోడయ్యింది
నీ జతను కోరింది
చేరువకు రమ్మంది
చుట్టంలా చూసెల్లిపొమ్మంది
మరు జన్మకు మళ్ళి రమ్మంది...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner