5, నవంబర్ 2014, బుధవారం

ఏటి గట్టున....!!

యాడాదికోపాలి జాతర కెల్దామంటివి
సద్ది బువ్వ, సల్ల మనతో తీసుకెల్దామంటివి
మనసైన మట్టి గాజులు కొనిస్తానంటివి
సంపెంగ ముక్కుకు ముక్కెర సొగసంటివి
సొట్ట బుగ్గల నవ్వు సందె ఎలుగంటివి
ముచ్చటగ ముచ్చట్లెన్నో సెప్పి మల్లొస్తానంటివి
జాడైన కానరాలేదు ఝాము రాతిరి వరకు
యాడికి బోయావో ఎర్రి నా మావ
మాయదారి లోకాన మన లేవు
జాగు సేయక జతను చేరవయ్య
బాసలన్ని నీటిరాతల పాలు కానియ్యకు
ఏటి గట్టున ఎదురు సూపుల ఎడద
నిలువలేక నీ కోసమే తానయ్యేను....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner