19, నవంబర్ 2014, బుధవారం

ఈ జీవితాన్ని అర్పిస్తున్నా...!!

నడత నేర్చిన నైపుణ్యం
చెల్లని సాక్ష్యంగా మిగిలి
నీటిలో నీడలా నిలిచి
ఎదురు చూస్తోంది

అద్దంలో ప్రతిబింబం
హాయిగా నవ్వుతూ
మెరుగులు దిద్దుకుంటూ
మేని వగలు ఒలికిస్తోంది

మనసుని చంపినా
మానసాన్ని వీడని
మమతల రూపాన్ని
దాచుకుని పొంగిపోతోంది

కలతల కన్నీళ్ళని
చెమ్మ లేని కనులలో
చూడొద్దని అనుకున్నా
కాలిన కలని కలగంటున్నా

శుష్కించిన దేహాన్ని
నీ కోరిక మేరకు కానుకగా
మరణశయ్యకు అందిస్తూ
నీకోసం ఈ జీవితాన్ని అర్పిస్తున్నా...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner