19, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

మెరిసేదెన్నడో...!!

ఓదార్పుకై వెదికిన మది
అక్షరాన్ని చెలిమి కోరింది
చేజారిన జీవితాన్ని చూస్తూ

ఏర్చి కూర్చిన పదాలు
చిందర వందరగా జారిపడి
స్నేహానికి దూరమంటూ నవ్వాయి

రెక్కలు తొడిగిన భావం
దిక్కుల లెక్కల్లో మునిగి
మనసుని మరచి మౌనమైంది

రాగం ఎరుగని గానమై 
స్వరం వదలి నిరాశ్రయమై
కంఠ నాళాలను నలిపిన ఖేదమైంది

మోదం తెలియని బతుకు
పలికిన చీకటి శిలాక్షరాలు
వెన్నెల పూతల్లో మెరిసేదెన్నడో...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner