5, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

ఈ మురళి నాదం...!!
ఎచట నుండి వినిపించెనో ఈ మురళి నాదం... నా ఎదను తాకి మదిని మురిపించెను...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner