11, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

నిలకడగా... !!

మొహం చాటేసిన మనసుని
గువ్వలా పట్టి తేవాలనుంది
రాలి పడిన జ్ఞాపకాన్ని నీ చేతులతో
సున్నితంగా అందుకోవాలనుంది
ముగ్ధంగా ముడుచుకున్న మొగ్గలో
నీ ప్రతిబింబాన్ని చూడాలనుంది
రేపు లేని ఈ రోజే శాశ్వతంగా
నిలిచిపొతే బావుండని ఉంది
క్షణాల క్షణికం ఆశగా చూసే
ఆరాటాన్ని దాచుకోవాలని ఉంది
అసంకల్పితంగా అన్ని దాటిపోయాను
విచలిత చలనాన్ని వదిలేసి ఎక్కడికో
తెలుస్తున్నా తెలియని రహదారి ఇది
వెనక్కి రాలేని బాటలో ముందుకే
నా పయన నిర్దేశం నిలకడగా... !!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner