2, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

భలే ఉంటుంది...!!మీరు ఎప్పుడైనా పెరుగులో మీగడ నంజుకుని తిన్నారా...
ఒకసారి తిని చూడండి ఎలా ఉంటుందో... భలే
ఉంటుంది...!! కవనంలో కావ్యంలా అన్న మాట...!!

3 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

చివరి ముక్క డిసెంబర్ 1 నాటి "కవనంలో కావ్యం" అనే మీ పోస్ట్ పేరు గురించి శ్యామలీయం గారు అన్నదాని మీద విసురు లాగా ఉందే.

చెప్పాలంటే...... చెప్పారు...

అయ్యో రామా అది విసురు కాదండి ఏదో నాకు తెలిసిన కొద్దిపాటిలో నేను చెప్పింది... సాహిత్యాన్ని పక్కన పెడితే దానిలోని రుచి గురించి చెప్పాను అంతే... అపార్ధం చేసుకోకండి

అజ్ఞాత చెప్పారు...చెప్పాలంటే గారు,

కవనం లో కావ్యం,కవ్వం లో మీగడ అన్నీ అర్థం అయి నట్టే ఉన్నదిస్మీ !!


జిలేబి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner