26, జనవరి 2015, సోమవారం

ఏక్ తారలు....!!

25/1/15
1. మనసుకు పని పడింది_అర్ధాలను వెతికేందుకు
2. మనసు సున్నితం_భావాలు గుచ్చుతుంటే గిల గిలలాడుతోంది
3. సముద్రమంత స్నేహాన్ని_గుప్పెడు గుండెలో దాస్తానంటే ఎలా
4. కలలో చేరి_కనుమాయమౌతావేమోనని
5. పుష్పక విమానమే నా మది_నీ భావనల విరులతో చేరి
6. గతానికి వర్తమానానికి మధ్యలో_వాస్తవంలా
7. ఒకే ప్రాణమైనా_విడి వడిన శరీరాలు కలవలేక
8. విరుల అందానికి_మరులు గొన్న తుమ్మెదల ప్రదక్షిణాలే ప్రతి క్షణమూ
9. ఎన్నెలంటి నీ సూపు_నే ఎటెల్లినా ఎంటబడతా ఉంది 
10. రానంటునే వెంట పడుతున్నాయి_నీ జ్ఞాపకాల నీడలు
11. తీగనై అల్లుకున్నా_నీ విధిలింపులు భరిస్తూ

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner