5, జనవరి 2015, సోమవారం

యత్నమే ఇది...!!


అలంకృతమైన అందాన్ని
అలంకారంగా చేసుకుని
కాలంతో పాటుగా పయనిస్తూ
కలం సాయంతో కదనరంగాన్ని సిద్దం చేసి
తలంపులలో సైతం అపజయాన్ని
తలంచక అక్షరాయుధంతో
వేలంవెర్రిగా పరుగులెత్తే జన సందోహాన్ని
పొలం సేద్యంలో పంట కోసం అన్నట్టు
బలం కల వాడి రాజ్యాన్ని దుక్కి దున్నిన
హలంగా మారి మెరుగైన సమాజం కోసం
శీలం విలువలు మారకుండా చేసే యత్నమే ఇది...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner