20, జనవరి 2015, మంగళవారం

నిశబ్దం బద్దలైంది...!!

నిశబ్దం బద్దలైంది ఒక్కసారిగా
గొంతు దాటి రాలేని మాటలను
మూటగట్టిన కుహనా వాదాలను
చూస్తూ ఓర్చుకొనలేక....
రాలిన కన్నీళ్ళను లెక్కగట్టలేక
మాసిన బతుకుల మచ్చలను
దాయలేని చిరుగుల బొంతలను
కప్పుకున్న జీవితాలను
పహరా కాస్తూ ఉండలేక ...
జ్ఞాపకాల్లో తడిసిన మనసు మౌనాన్ని
గుంభనంగా ఉంచాలని చేస్తున్న
మధ్య తరగతి ప్రయత్నాన్ని 
ఆసాంతము తిలకిస్తూ ...
అహానికి ఆయుధంగా మారిన
ధన దాహాన్ని భరించలేక
ముడుచుకున్న అభిమానాన్ని
స్పృశిస్తూ  గుప్పెటలో మూసిన
విస్పోటనాన్ని వదిలేస్తూ...
నిశబ్ద సంకేతాల జయకేతనం
రెప రెపలాడుతోంది...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner