9, జనవరి 2015, శుక్రవారం

ఏక్ తారలు....!!

8/1/15
1.  క్షణాలే పంపించాయి_ నీ చూపుల సెగలకు తాళ లేక
2. రత్నాల రంగును పులుముకున్నావుగా_సింధూరపు ముత్యమౌతూ
3. పరితపించే పరిచారికను_మోహానికి మధువునద్దుతూ
4. రూపాలెన్నున్నా _సర్వేశ్వరుడొక్కడే
5. శ్రవణానందమే_వినిపించే ప్రతి నాదం ఇష్టమైతే
6. ఆ చిలిపితనానికే_గోపికాలోలునికి దాసోహం జగమంతా
7.  పల్లెలే వదిలేసాయి_ఇక పట్నమెక్కడ రమ్మంటుంది ధనుర్మాసపు సందడిని
8. ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నా ఆనందమే_అందరి ఆకలి తీర్చే అన్నపూర్ణమ్మ తానేనని
9. ఒక్క పువ్వు లేదేంటా అనుకున్నా _నీ కలల పరిమళాలుగా మారాయని తెలీక
10. నాలో నువ్వున్నావని ఎరుగక_నన్నే నాకు పరిచయం చేస్తున్నాయి మళ్ళి మళ్ళి
11. మామిడి పిందెలను చూస్తుంటే _పసితనమెందుకు పారిపోయిందని దిగులేసింది
12. మంచులా నీ మనసెంత చల్లన_ముక్కలైనా తపిస్తోంది నా కోసం
13. అమ్మ ప్రేమే పెట్టని ఆభరణం_జన్మ జన్మలకు
14. ప్రేమ పరిమళం పదిలం _పది కాలాలు దాటినా
15. పిడికిట్లో దాచి_ప్రాణమే నేనంటే ఎలా నమ్మేది
16. రేయంతా మెలకువే_చుక్కలన్నీ నీ కోసం కాపలా కాస్తుంటే
17. బెదరిపోకు ఓటమిని చూసి_విజయానికి సోపానంగా మార్చుకో
18. మదినిండిన ఆత్మాభిమానం_వ్యక్తిత్వానికి పెట్టని ఆభరణమే ఈ అహం
19. నిరీక్షణ హాలాహలం తరువాతే_ప్రేమామృతం దొరికేది 

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner