16, ఫిబ్రవరి 2015, సోమవారం

ఏక్ తారలు...!!

13/2/15
1. నా అను'రాగం' ఎప్పుడు నీదేగా_అనుమానంతో అంకితాన్ని నిరాశ పరచనేల
2. చదువుల బడి ఒడి ఖాళీ_ఆకలి కేకల మధ్యన అల్లాడుతున్న బాల్యాన్ని చేరదీయ లేక
3. నీ పిలుపులో చోటీయరాదు_నేను తోడొస్తా

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner