26, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

మణి మాలికలు....!!

1.  మనసు పొరల్ని త్రవ్వుకుంటున్నా
   నువ్వు వదలి పోయిన నన్ను నేను వద్దనుకుంటూ 
2. మనసు పొరల్ని త్రవ్వుకుంటున్నా
  అలముకున్న నీ జ్ఞాపకాల్లో నేనంటూ ఉన్నానా అని  
3. మనసు పొరల్ని త్రవ్వుకుంటున్నా 
   మాయమైన నువ్వు కనిపిస్తావని  

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner