25, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

ఏక్ తారలు ....!!

23/2/15
1. ఐక్యతా రాగం ఆలపిస్తున్నాయి_ఆసరా ఇస్తున్న ఆపన్న హస్తాలు
2.  రంగులు వేరైనా_కలసిన కరాల నినాదం ఒకటే
3.  చేయి చేయి కలసినది_చైతన్యానికి నాంది పలుకుతూ
4.  అక్షరాలే అనుబంధాలు_నను వదలని నీ జ్ఞాపకాలుగా
5. నీ నవ్వుల్లోనే_మురిసిపోతున్న గతంగా మిగిలిపోయా
6. మనసుకెంత మైమరపో_నీ రాతి హృదయంలో చలనం తెచ్చినందుకు
7. తుంటరి కోరికలే_నీతో చేరిన విరహానికి సెలవంటూ
8. అక్షరాలకూ ఆకారం వచ్చింది_నీ భావాల చేరికతో
9. అభయ హస్తం అందింది_ప్రేమ పరాజయానికి
10. తన ప్రతిబింబం నీ కన్నుల్లో కాంచి_పున్నమి వెన్నెల పక్కుమంది
11.  రగిలే ప్రేమ వాయువుకు_చల్లని అనురాగమే తోడుగా
12. ఊహలా అలరించినా_వాస్తవాన్నై నీతోనే ఎప్పటికి
13. మరణంలో సైతం నీతోనే_మరుజన్మకు తీరని ఋణమంటూ
14. నీ రాకను పసిగట్టి_శతకోటి రాగాలు పలికాయి మది తంత్రులు
15. రాగాల కలయికలో_ రస భరితమే జీవితం
16. హృదయం చేజారిపోయి_మనస్సు మాత్రమే మిగిలిపోయింది
17. స్నేహ గీతాల ఆలాపన_అందుకున్న ఆత్మీయతా బంధం
18. అందించిన చెలిమికే_అక్షరాలై రాలుతున్న భావనలు
19.  ప్రేమే ప్రాణమైన తరుణంలో_నీ రూపానికి రంగరించడంలో ఆదమరిచా
20. శిశిరానికి తెలియలేదు_చెలిమి చిగురింతలు మొదలయ్యాయని
21. వాసంత సమీరాలే_చెలిమి చెంతనుంటే
22. మది నిండా మధుర భావనలే_అక్షరాలకు అందని తారకల్లా
23. ప్రణయం ప్రళయమై_ఆ(డ)దమరచిన జ్ఞాపకాలను ముంచేసింది
24. వెన్నెల వర్షంలో_నిండు జాబిలి పక్కన చిన్నబోయిన తారకలు
25. పలుకుల తేనెల్లో_మెరుపులా అవి మైమరపులా
26. సందె పొద్దు సందడిలో_సిరి చందనాల పరిమళాలు
27. యుగాల నిరీక్షణలో_చెలి(మి) చేరువయ్యేనా 
28. తారకల నవ్వులే_అప్పుడప్పుడూ మెరిసే నీ మోము కాంతులట

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner