18, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

కన్నీటి నిజాలుగా....!!

దిగులు దుప్పటి పరిచింది ఈ రేయికి
మనసు గుబులు మిణుక్కుమంటోంది
అక్కడక్కడా రాలిపడే చుక్కల్లా

వేసారిన గుండెల్లో వేకువ నిట్టూర్పుల్లో
రాలేని జాబిలి కోసం ఎదురు చూసిన
నిశీధిని చేరలేని వెన్నెల్లా

మౌనమైన మాటల అలజడి రేపిన
గాయం చేసిన జ్ఞాపకం వెన్నాడుతూ
వెదుకుతోంది మది శకలాల్లో

వీడలేని జతను వదలలేని బంధంగా
పెనవేసుకున్న చెలిమి సంతకాలను
చెరిపివేస్తూ మిగిల్చిన సాక్ష్యాల్లో

దురాన్ని దగ్గర చేయలేని వాస్తవమై మిగిలి
గతపు మనసు పుటలను మూసివేయలేక
కన్నీటి నిజాలుగా కనుకొలుకుల్లో

అక్షరాలై చెంతను చేరి ఆర్తిగా ఆదుకుంటూ
పంచుకుంటున్న భావాల స్నేహం నుంచి 
అలఓకగా జారిన ఈ సిరాక్షరం మది ముంగిల్లో....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner