20, ఫిబ్రవరి 2015, శుక్రవారం

ఏక్ తారలు....!!

19/2/15
1. వేడుకోలు వీడ్కోలుగా మారితే_ వియోగం వేదనా భరితమే
2. మనిషి నైజం అప్పుడప్పుడూ_సంతోషంలో ఏడిపిస్తూ
3. విరుల వింజామరల తాకిడి_సుమ గంధాల పరిమళాలను వెంట తీసుకెళ్తు
4. నవ్వినా ఏడ్చినా_కరిగేది మట్టిబొమ్మ జీవితమే
5. ఓడినా గెలుపు విరహానిదే_ప్రేమను బంధించి
6. జావళికీ తెలుసు_విరహానికే తన రాగం అంకితమని
7. విరహాన్ని వదలక పొతే_ప్రేమ పాపొద్దెక్కింది రిపోతుంది మరి
8. కన్నుల జతల కాంతిలో_కామిని తళుక్కుమంది
9. మనసులెందుకు కలవడం_జాతకంలో ధనలక్ష్మి చాలు కదా
10. కాలం పరుగులెత్తుతోంది_విరహాన్ని తాళలేక
11. విరహానికి బారెడు పొద్దెక్కింది_ప్రేమలో పడి నిద్దరోతూ
12. ఏడుస్తోంది విరహం_ప్రేమ తనకు వీడ్కోలిచ్చిందని

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner