20, మార్చి 2015, శుక్రవారం

ఇలా ఉండి పోనీ....!!

కాలమాగి పోనీ కథగా వెళ్ళిపోనీ
జ్ఞాపకాన్ని వదలి పోనీ
నిదుర మరచి పోనీ కలగా మిగిలి పోనీ
ఊహలా నడయాడి పోనీ
మనసు మురిసి పోనీ మౌనమై ఉండి పోనీ
మమతలే తాకి పోనీ
ఎదను తడిమి పోనీ ఎదుట నిలిచి పోనీ
ఏకాంతమే తానై పోనీ
వలపు వెల్లువై పోనీ ప్రేమ వరదై పొంగి పోనీ
చెలిమి చిరకాలముండి పోనీ
మాట మరచి పోనీ జతను వీడి పోనీ
మదిని మాయ చేసి పోనీ
చినుకులా రాలి పోనీ చిరుజల్లుగా పలకరించి పోనీ
చిత్రమై చిరకాలముండి పోనీ
రాయలేని కావ్యమై పోనీ వీడలేని బంధమై ఉండి పోనీ
కలకంఠి కన్నీరుగా కలవర పరచి పోనీ
నిశిని మరపించి పోనీ వెన్నెలను వర్షించి పోనీ
వేకువ వెలుగులా మురిపించి పోనీ
జీవితం చేజారి పోనీ జీవమే వదలి పోనీ
జీవాత్మగా  సజీవమై పోనీ
గురుతులా ఉండి పోనీ గుండె నిండా నిండి పోనీ
గతమైన వాస్తవమై ఘనంగా నిలిచి పోనీ....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner