2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

అంతు చిక్కని కాలం...!!

వెళ్ళిపోతూనే ఉంది కాలం
తనకు ఏమి పట్టనట్టుగా
గాయాలను విదిల్చి
జ్ఞాపకాలను మిగిల్చి
కథలను అల్లుతూ
కలతలను ఏమార్చుతూ
వెలసిన రంగుల జీవితాన్ని
కలల దారిలో కలిపేస్తూ
వాస్తవాలకు విభిన్నంగా
రూపాన్ని సంతరించుకున్న
ఆశలకు సాయంగా
కన్నీళ్ళను తోడిచ్చి
కార్చిచ్చులను ఆర్పేయమంటూ
మనసును అదిలిస్తూనే ఉంది
అవిశ్రాంతంగా పయనించే
అంతు చిక్కని కాలం...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner