22, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

ఏక్ తారలు....!!

1. వెన్నెల వసంతంలో విరిసింది_చెలి చెక్కిలి కెంపుల మెరుపు
2. చెలి మోవిలో కెంపుల జలతారు సిగ్గులు_వెన్నెలకు వన్నెలద్దుతూ
3. వెన్నెల వన్నెలు చిన్నబోయాయి_వసంతానికి కెంపుల వర్ణమెక్కడిదా అని 

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner