14, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

జ్ఞాపకాల జ్ఞాపికలు.....!!!

ఏప్రియల్ 12న హైదరాబాద్ లో సాహితీ సేవ నిర్వహించిన కవితావసంతంలో అందుకున్న తీయని జ్ఞాపకాల అనుభూతుల్లో కొన్ని .... మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు సాహితీ సేవకు, ఆత్మీయ మిత్రులకు...

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner