24, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

నేనై చేరాలని....!!

ఎనలేని సంపద ఉన్నా
ఎదను తాకిన గాయాలను
మాన్పలేని జ్ఞాపకాలలో
అనుక్షణం నలుగుతున్నా...

మదిని కలచిన మౌనాలను
అదిలించిన కాలాన్ని చూస్తూ
ఎందరున్నా ఎవరూ లేని
ఏకాంతంతో స్నేహం చేస్తున్నా....

సడి లేని మనసును తట్టి లేపుతూ
ముసిరిన చీకటిలో వెదుకుతున్న
వెలుగుల కాన్వాసుపై గీసిన
సజీవ చిత్రాన్ని నేనై చేరాలని....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner