1, మే 2015, శుక్రవారం

నీతోనే ఉండిపోయా...!!

కాలం మరచిపోయింది నిన్ను 
గత జ్ఞాపకంగా నాతోనే వదలిపెట్టి
రాలిపోయే రంగుల స్వప్నాలు
ప్రతి క్షణం గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నాయి
వాలి పోతున్న పొద్దు వర్ణాలలో
నిశి రాతిరి పలకరింపులు మొదలయ్యాయి
నీకు నాకు మధ్యన చుట్టమై చేరుతూ
వేకువను వద్దని వారిస్తూ ...
కాలంతో పోటీగా నువ్వు వదలి పోయావని
తెలియని గతపు క్షణాలు నన్ను మరపిస్తూ
నిన్నల్లోనే ఉండిపోయి రేపంటే తెలియక
మిన్నల్లో మురిసిపోతూ కలలకు
కాపలా కాస్తూ నీతోనే ఉండిపోయా...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner