21, జులై 2015, మంగళవారం

పుష్కర గోదారి....!!

 గోదారమ్మకు పుష్కరాలొచ్చెను
సకల జనుల పాపాలను హరియింప
పన్నెండేండ్లకు ఒకసారి పలకరిస్తూ
చల్లని వానల సందడిలో పుష్కరుడేతెంచెను
కళ కళలాడుతూ కిల కిలలాడెను గోదారమ్మ
తనను చూడ ఏతెంచిన చుట్టాలందరిని చూసి
కోనసీమకు పచ్చని కుచ్చుల పైరుల పట్టుకోక గట్టి
కళల కాణాచి రాజమహేంద్రినికావ్య నాయికను చేసి
వేదాల నాదాన్ని మ్రోగిస్తూ గాంభీర్యంగా సాగుతూ
వెన్నెల్లొ హొయలు చిందే ఒంపు సొంపుల సొగసరి
సిరులు వెదజల్లే సిరి మాలచ్చిమి
ప్రాణాధార జలనిధి సాగరానికి చేరుతున్నా
ఆద్యంతాల పుష్కరాల పండుగ చూడ
వేయి కనులైనా సరిపోవునా
మరో పుష్కరానికై ఎదురుచూడ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner