19, జనవరి 2016, మంగళవారం

మనవి... !!

సామాన్యుడి సంతోషాన్ని కాదనే హక్కు ఎవరికి లేదని నా అభిప్రాయం .. గొప్పవారు తమ విలాసాలకు, విందులకు,
పడకలకు అయ్యే ఖర్చును కాస్త తగ్గించుకుంటే చాలు ఎప్పుడు గుర్తుకే రాని గిరిజనుల చలి బతుకుల చావులు ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం .. గొప్పవారి రాకకు పోసే పూల ఖర్చు లేకుండా చేస్తే చాలు బోలెడు కంబళ్ళు కొత్తవి వస్తాయి .. వారి ఖరీదైన జీవితాలకు అయ్యే ఖర్చులో కాస్త చాలు గిరిజన బతుకులు బాగుపడటానికి .. దీని కోసం సామాన్యులు చిన్న చిన్న ఆనందాలు కోల్పోనక్కరలేదు .. గిరి పుత్రులకు కొత్తగా వచ్చిన చలి పంజా కాదు కదా ఇది .. రాజకీయ నాయకులతో పాటు పీఠం అధిపతులకు కూడా సామాన్యులపై ప్రేమలు ఉప్పొంగుతున్నాయి .. మరి మంచికో.. మరోకందుకో ... ఏదైతేనేం వారి వారి వెనుక సొమ్ములను సామాన్యులకు అందించి సుతిమెత్తని పూలను కాలి కింద నలిపి వేయక ఆ సొమ్ములను సామాన్యులకు అందించమని మనవి... !!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner