7, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

మాయమవనంటున్నావు...!!

రేగుతున్న గాయాలన్నీ
రాజుకుంటున్నాయి

గతాన్ని దాచేయాలనుకుంటే
వాస్తవాలవుతున్నాయి

కన్నీళన్ని ఒక్కసారిగా
పెల్లుబికుతున్నాయి

అంతఃశత్రువులు మూకుమ్మడిగా 
దాడి చేస్తున్నాయి

మాటలన్నీ మౌనాలై
మూగబోయాయి

అక్షరాలన్నీ లేఖల్లో
తొంగి చూస్తున్నాయి

మనసులోని నువ్వేమో
మాయమవనంటున్నావు...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner