30, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

ఏక్ తారలు..!!

1.  ఎందరున్నా ఏదో లోటే_నువ్వు లేని ఖాళీని పూరించలేక...!!

2.   హద్దులెరుగనిది మన స్నేహం_ఆకాశమే సాక్ష్యంగా...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner