16, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

ద్విపదలు..!!

1.  చీకటి స్వప్నాలే అన్నీ
వెలుతురు వర్ణాలు అంటనీయకుండా...!!
2.  అనుభవాల ఆస్వాదనలో నేను
కలల సాగరంలో తరిస్తూ... !!
3.  చీకటి చుట్టమైంది
కలల హరివిల్లై నువ్వు కనిపిస్తావని...!!
4.  మౌనమే మారణాయుధం
మనసుని గాయపరచడానికి...!!
5.   మర్మాలన్ని మనకెరుకే
మౌనం మాటాడుతుంటే...!!
6.  కన్నీటికర్ధం తెలియని జన్మది
అమ్మ రుథిరాన్ని అమ్మేస్తూ...!!
7.  నిరీక్షణో వరం
నిన్ను చేరే క్షణాల కోసం..!!
8.   సమర్ధింపు అసమర్ధమైంది
అన్యులకు చోటిచ్చినందుకు...!!
9.   మనసు విప్పుతూనే ఉంటాయి
మాటలు మౌనాలై మిగిలినా..!!
10.  మృగ్యమైన ఆత్మలు
మానవరూపంలోనున్న మృగాలకు..!!
11.  ఆశ్చర్యమే ఎన్నటికీ
ఆశించని ఆత్మీయతలెదురైనప్పుడు..!!
12.  అతిశయం అక్షరాలదే
అన్నింటా తనదే పైచేయి అయినందుకు...!!
13.  శబ్దం చేరువౌతోంది
నిశబ్దానికి వీడ్కోలిస్తూ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner