2, నవంబర్ 2017, గురువారం

ద్విపదలు...!!

1.  నా ఖాళీలన్నీ పూరించబడ్డాయి
నువ్వు విసిరెళ్ళిన జ్ఞాపకాలతో....!!

2.  వెలితి నింపాలన్న యత్నమే
వెలుగు తోడ్కొని తెచ్చి...!!

3.   వేగానికి కళ్ళాలేసాయి
ఎగిసి పడతున్న జ్ఞాపకాల వన్నెలు....!!

4.  తలపులు తల్లడిల్లుతున్నాయి 
   మూసిన రెప్పల వెనుక మౌనాలందక....!!

5.  అంతం లేనివే ఆలోచనలు
అగాధాలను అవలీలగా మెాసేస్తూ..!!

6.  మూసిన రెప్ప మాటునే
రేపటి స్వప్నం చేరింది... !!

7.  మనసు నీతో ముచ్చట్లాడుతోంది 
నా వాస్తవమూ వర్తమానమూ నువ్వేనని గతాన్ని  బుజ్జగిస్తూ..!!

8.   మనసుకూ మమకారమే
మౌనంమాట ఆలకించాలని...!!

9. నీ నిశ్శబ్ధాన్నీ ఆస్వాదిస్తా  
నా మనసంతా నీవైతే..!!

10.   మనసు మౌనం జతకడితే
మాటల సందడి మాయమేగా....!!

11.   మనసంతా నిన్నే నింపుకున్నా
మౌనంలో నీకు చోటిస్తూ...!!

12.  ఏకాంతం పలకరించిందేమెా
ఒంటరితనానికి ఊరటనిస్తూ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner