30, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

ద్విపదలు...!!

1.   శోకమెంత నెమ్మదించిందో
ఆలంబనై చేరిన నీ చెలిమికి...!!

2.  వెలుగు చిత్తరువుకై నిరీక్షణ
జీవితపు చీకటి కాన్వాసుపై....!!

3.   వెలుతురు వస్తానంటోంది
మరలిన స్నేహాన్ని మరల అందిస్తానంటూ..!!

4.  మనసు మౌనాన్ని వీడిందేమెా
జ్ఞాపకాల వేగాన్ని తట్టుకోలేక..!!

5.  శూన్యం పూరించే సందర్భం
నాతో నేనున్నప్పుడే సాధ్యమేమెా..!!

6.  మనమయ్యే క్షణాలే అన్నీ
దాయలేక అక్షరాలు అలసిపోతాయేమెా...!!

7.   అక్షరాలు పాతవే
భావాలే సరికొత్తవనుకుంటా...!!

8.   నా ఎరుకు ఇప్పుడే వచ్చాయి
ఏనాటివైనా ఎదనుతాకే నీ భావనలు....!!

9.   బందాలన్నీ అగమ్యమే
ఏ దారెటు పోతుందో తెలియక....!!

10.   వాస్తవమై వద్దనే ఉండు
కోల్పోయిన జీవితాన్ని అందిస్తూ...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner