13, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

ఏక్ తారలు...!!

1.  జ్ఞాపకాలతో చెలిమి_యెాజనాల దూరాన్ని దగ్గర చేస్తూ....!!

2.  అల్ప సంతోషమనుకుంటా_అర్ధమయ్యి కాని అనుబంధాల నడుమ....!!

3.  అంతఃసౌందర్యాన్ని దర్శించిందేమెా మనసు_ఆత్మానందమే అలంకారమని తెలిసి....!!

4.  వెక్కిరింతలకు వెరవని జీవితమిది_ఊహలకు వాస్తవాన్ని వివరిస్తూ...!!

5.  ప్రణమిల్లుతోంది కాలం_గతమైన జ్ఞాపకాల ఘన చరితకు...!!

6.  అపరిచితమే ఎప్పటికీ_పరిచితమైన బంధమనిపిస్తూ....!!

7.   శూన్యరాగమూ సుమధురమే_నీ స్వరాన్ని తలిచినంతనే....!!

8.  సుతిమెత్తగా గుచ్చుతూనే ఉంటుంది_కలగా మెదిలే కాలపు కనికట్టులో పడవేసి...!!

9.   కొన్ని మనసులింతే_మౌనాల్లోనే మాటలల్లేస్తూ....!!

10.   రాహిత్యపు ఎడారిలో ఒయాసిస్సులు_మనసెరిగిన సాన్నిహిత్యం ఈ అక్షరాలే....!!

11.  అంతర్వాహినిగా మారాయి_అక్షరాలు అంతరంగపు ఆంతర్యాలై...!!

12.  పరిమళమంతా నీ చెలిమిదే_పలకరింపుల రాశుల్లో చేరినా...!!

13.   బాధను బంధిచడమే_మనసాక్షరాలకు మాలిమి నేర్పుతూ....!!

14.  మాధుర్యమంతా నీ మనసుదే_మరలని జ్ఞాపకమై మిగిలి..!!

15.  ఆవిష్కరణ అనివార్యం_మానసానికి మాటలొస్తే...!!

16.   పదాల పరవళ్ళకే సందడి_ఎదలను తాకిన భావుకతకు...!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner