13, మే 2019, సోమవారం

నీకు నాకు మధ్యన...!!

నీకు నాకు మధ్యన
పరిచయం పాతదయినా
పలకరింపులకు సమయమే లేకుండాపోయింది

మాటలు లేకపోయినా
మౌనాలు పంచుకొనకపోయినా
బంధమలాగే మిగిలిపోయింది

మమకారం మరుగున పడినా
బాధ్యతలు వదులుకోలేని పాశం
మనచుట్టూ చేరినా దూరమలాగే ఉండిపోయింది

అభిమానాలు అందకుండాపోతున్నా
ఆప్యాయతలకర్థం మరిచిపోతూ
వంటరి బతుకు వలస వచ్చి చేరింది

మనసు చచ్చిపోయినా
జ్ఞాపకాలు గాయాలై బాధ పెడుతున్నా
రేపటిపై ఆశ అలాగే నిలిచిపోయింది

కొన్ని జీవితాలింతేనేమెా
గతానికి వాస్తవానికి మధ్యలో
అసంపూర్ణంగా మిగిలిపోతూ....!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner