9, జనవరి 2020, గురువారం

ఏక్ తారలు..!!

1.   అహమూ అలంకారమే_అతిశయం పోయే అక్షరానికి...!!

2.    మనసుకెంత మెామాటమెా_మౌనాన్ని విప్పి చెప్పడానికి..!!

3.   ఇష్టంగా ఇష్టపదులు లిఖిస్తున్నాయి_అక్షరాలు అష్టపదులతో అలసిపోయి...!!

4.  మాట కూడా మౌనమైంది_నీ అలికిడి లేకేమెా..!!

5.   రాయకుండా ఎలా ఉండను_ఊపిరే అక్షరంతో ముడిబడితే...!!

6.   కాలాన్ని మాయం చేసే మంత్రం_అక్షరాల అనుబంధంలోనే...!!

7.   కాలానికెంత ఉక్రోషమెా_పరుగులెత్తే క్షణాలను పట్టుకోలేక...!!

8.   ఘడియలకెంత అనురాగమెా_నిరంతరం క్షణాలతోనే గడిపేస్తూ..!!

9.   వెనుకబడిందో మనసు_అక్షరంతో పోటి పడలేక..!!

10.   మౌనానికేం పని_గుండె గోడులన్నీ వినడానికి...!!

11.   అల్లరి అక్షరాలది కాదు_మనసును ఉసిగొలిపే భావాలది..!!

12.  మనసుకి మౌనానికి లంకె కుదరటం లేదట_గుండె గుబులుకి తల్లడిల్లి..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner