21, అక్టోబర్ 2017, శనివారం

ద్విపదలు...!!

1.   ఎదురుచూపులు అలవాటేనట
మాటల మౌనానికి...!!

2.  మధుర స్వరాలు మనవే
నీ నా తేడాలెందుకు...!!

3.  మమతలన్ని నీతోనే
గాయాలన్నింటిని మాన్పేస్తూ..!!

20, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

అంతర్లోకాలు....!!

కనిపించని లోకాల్లో
వినిపించని కథనాలు

తెరచిన రెప్పల్లో
తెలియని భావాలు

మూసిన గుప్పిట్లో
దాగిన సూర్యోదయాలు

వెలితి పడుతున్న బంధాల్లో
వెతల సంకలనాలు

గతించిన గతాల్లో
గమనించలేని గురుతులు

అలసిన ఆత్మ నివేదనల్లో
మిన్నకుండి పోయిన అంతర్లోచనాలు....!!

19, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

స్నిపెట్స్....!!

1.  మనసు ఉలిక్కి పడుతోంది
మౌనం అర్ధం కావడం లేదని...!!

16, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

ద్విపదలు..!!

జ1.  చీకటి స్వప్నాలే అన్నీ
వెలుతురు వర్ణాలు అంటనీయకుండా...!!

2.  అనుభవాల ఆస్వాదనలో నేను
కలల సాగరంలో తరిస్తూ... !!

3.  చీకటి చుట్టమైంది
కలల హరివిల్లై నువ్వు కనిపిస్తావని...!!

4.  మౌనమే మారణాయుధం
మనసుని గాయపరచడానికి...!!

5.   మర్మాలన్ని మనకెరుకే
మౌనం మాటాడుతుంటే...!!

6.  కన్నీటికర్ధం తెలియని జన్మది
అమ్మ రుథిరాన్ని అమ్మేస్తూ...!!

7.  నిరీక్షణో వరం
నిన్ను చేరే క్షణాల కోసం..!!

8.   సమర్ధింపు అసమర్ధమైంది
అన్యులకు చోటిచ్చినందుకు...!!

9.   మనసు విప్పుతూనే ఉంటాయి
మాటలు మౌనాలై మిగిలినా..!!

10.  మృగ్యమైన ఆత్మలు
మానవరూపంలోనున్న మృగాలకు..!!

11.  ఆశ్చర్యమే ఎన్నటికీ
ఆశించని ఆత్మీయతలెదురైనప్పుడు..!!

12.  అతిశయం అక్షరాలదే
అన్నింటా తనదే పైచేయి అయినందుకు...!!

13.  శబ్దం చేరువౌతోంది
నిశబ్దానికి వీడ్కోలిస్తూ...!!

ఏక్ తారలు...!!

721.  వయసుడిగినా అందమే_ఆత్మీయత నిండిన జీవితాల్లో...!!

2.  ధనాత్మకమైనాయి_అరువు తెచ్చుకున్న అనుబంధాలు..!!

3.  హర్షపు చిరుజల్లులే అన్నీ_నీ స్నేహంలో సేదదీరాక...!!

4.  అపాత్రదానపు ప్రేమలు_అందుకోలేవు ఆత్మీయతాస్తాన్ని...!!

5.   అమ్మదనం అలానే ఉంది_అనాధలకు ఆలంబనౌతూ...!!

6.  లెక్కకు తేలని శేషమే_ప్రేమ రాహిత్యంలో మునిగి...!!

7.  రాహిత్యాన్నీ పెంచుతుంది_అందీ అందని ప్రేమ..!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner