3, జూన్ 2016, శుక్రవారం

సడి చేయని ...

ముఖపుస్తకానికి రావడం కాస్త తగ్గినా అభిమానిస్తున్న అందరికి వందనాలు .... త్వరలో నా రెండో పుస్తకం  లేఖలుగా, వ్యాసాలుగా రాసిన కబుర్లు మీ ముందుకు రాబోతున్నాయి .... " సడి చేయని ... (అ )ముద్రితాక్షరాలు" గా ... ఆదరిస్తారు అని నమ్ముతూ ....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner