27, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

స్వ'గతం'

పెళ్లి ఐయి ఇన్ని ఏళ్ళు గడిచినా.....పెళ్లి కి ముందు తరువాత జరిగినవి అన్నీ.. ఇంకా నిన్నో మొన్నో జరిగినట్లు ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ మెదులుతూనే వున్నాయి...ఇంతకీ...నేను తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదో కాదో ఇప్పటికి నాకు అర్ధం కాదు.
నాన్నతో అన్న మాటలు, నన్ను ఇంట్లో నుంచి పంపిన రోజు వరకు జరిగిన ప్రతి చిన్న విష్యం కాని, పెళ్లి తరువాత నేను పడిన కొద్ది సంతోషము, చాలా ఎక్కువగా పడిన మాససిక వేదన మర్చిపోదామన్నా మరపు రావడం లేదు. మార్పు కొద్ది గా వచ్చినా అది నిజమో కాదో కూడా అర్ధం కానిది. ఏదో నన్ను సాధించడానికి అన్నట్లు అనిపిస్తుంది కాని ఇష్టం గా కాదు అని ఇప్పటికి అనిపిస్తూనే వుంది. నాన్న అన్నట్లు నన్ను కొద్దిగా కుడా జాలి లేకుండా పెంచితే బాగుండేదేమో....!! నాకు వుహాల్లో కన్నా వాస్తవంలో బతకడమే చాలా ఇష్టం. కష్టమైనా, సంతోషమైనా ఆనందాన్ని వున్నదానిలోనే వెదుక్కోడం ఇష్టం. మనకున్న ఈ చిన్ని జీవితంలో మళ్ళీ జన్మ వుందో లేదో తెలియని మరుజన్మ కోసం చూడకుండా చేసే పనిని ఆస్వాదిస్తూ వుంటే చాలు.......సంతోషంగానే ఉండాలని ....నాకై నేను ఎంచుకున్న దారిలో మంచి మార్పు కోసం జీవితం చివరి మజిలి వరకు ఎదురు చూస్తూ......

25, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

హీరో ఫీల్.......అంటే ఇదే అనుకునే ఓ జీరో

కొంత మంది అనుకుంటూ వుంటారు.....ప్రపంచంలో అందరు వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుకుంటారు అని, కాని వాళ్లకు తెలియదు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు కుడా ప్రతి క్షణం వీళ్ళ గురించి ఆలోచించే టైం ఉండదని. ఎవరైనా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే నోటికి ఏది వస్తే అది వాగడం అదో పెద్ద జోకులా ఫీల్ ఐపోడం, హీరో ఫోజు కొట్టడం, పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా ఏది పడితే అది వాడగం.....ఇలాంటి వాళ్ళు ఏళ్ళు వచ్చినా ఎదగని మనస్తత్వాలకు చిహ్నాలు.
ఇలాంటివే కాకుండా.... చెప్పుడు మాటలు వినడం తప్పు కాదు, కాని చెప్పిన దానిలో నిజం ఎంత? అని ఎవరినైనా మాట అనే ముందు కొద్దిగా ఓ క్షణం ఆలోచిస్తే చాలా మంచిది. పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు కదా " కాలు జారితే తీసుకోగలం కాని నోరు జారితే వెనక్కి తీసుకోలేము" అని. అది ఎంత నిజమో మన అందరికి తెలుసు. ఎదుటి వాళ్ళ మీద జోకులు వేసుకోవచ్చు కాని అది ఆరోగ్యకరమైనదిగా వుండాలి కాని వాళ్ళని బాధ పెట్టేదిగా వుండకూడదు. కాస్త ఆలోచించండి.....మాట అనే ముందు......

14, ఆగస్టు 2010, శనివారం

బంగారుతండ్రీ......


హాయ్ బంగారుతండ్రీ...... ,
నీకు అందరికన్నా ముందే
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, ఆశిస్సులు చెప్పాలని......
" ప్రతి క్షణం సంతోషం నీ సొంతం కావాలని......
నీ అల్లరిలో....మేము అన్ని మరచి.......
నీతో హాయిగా ఉండాలని......
ఎప్పటికి నీ ఆనందం ఇలాగే వుండాలని....."
శౌర్య కి ,
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు......
ప్రేమతో......

13, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

జాగ్రత్త గా ఉండండి ఇలాంటి వాళ్ళతో.......

శాం వేజెండ్ల అని డెట్రాయిట్ లో ఉంటాడు, వీడితో చాలా జాగ్రత్త గా వుండండి ముఖ్యం గా అమెరికాలో వున్న వాళ్ళు అందరు. వాడు చెప్పేది ఒక్కటి కుడా నిజం వుండదు అన్ని అబద్దాలే. చాలా చాలా జాగ్రత్త గా వుండాలి వీడితో. ఒక కంపెనీ వుంది అన్ని నేనే చేస్తాను అని ఆదని ఇదని చెప్తాడు నమ్మకండి.
ఇలాగే ఇంకొంతమందితో అమెరికాలో బాగా దెబ్బలు తిన్నాను. హెచ్.ఎన్.సి సొల్యుషన్స్ అని చికాగోలో వుండేది. రఘుబాబు పోతిని అని ఒకడు చూసేవాడు.. వాడు కుడా ఈ శాం కి ఏమాత్రము తీసిపోడు. అమెరికా లో మొదటగా వాడే మోసం చేసింది. తొమ్మిది నెలలు పని చేయించుకుని రెండు నెలలకు ఇచ్చి ఇంక ఇవ్వలేదు. హెచ్ వన్ చేస్తానని చేయలేదు. లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కి కంప్లైంట్ చేసినా కుడా ఏమి చేయలేదు అప్పట్లో. తరువాత వాడు కంపెనీ మూసుకున్నాడులెండి అది వేరే కత. తర్వాత రామస్వామి యనమదల అని చికాగోలోనే వాళ్ళ దగ్గర చేస్తే ముప్పైవేల వరకు మాకు ఎగ్గొట్టారు. ఎగ్గొట్టిన సంవత్సరంలోపే వాళ్లకు చాలా వుండేదిలెండి అప్పట్లో , మొత్తం పోయి ఉండటానికి ఇల్లు కుడా లేకుండా పోయింది. ఐపి పెట్టాడని చెప్పుకున్నారు.
మిగిలినవి మళ్ళి..... ఎప్పుడైనా......

10, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

నాన్నా...నీతో చెప్పాలని...

నీకు గుర్తు ఉందా నాన్నా ....!! నాకు నాభిప్రాయాలకి విలువ ఇచ్చి నీకిష్టం లేని పని చేయలేక, నా నమ్మకానికి విలువ ఇచ్చి నేనడిగినది చేయలేక, ఆ రోజు నన్ను ఇంట్లో నుంచి పంపిన రోజు గుర్తు ఉందా!!! ఆ తరువాత చాలా రోజులు నాకంటూ ఓ ఇల్లు లేకుండా పోయింది. నేనెప్పుడు నిన్ను ఏ విష్యం లోనూ ఇబ్బంది పెట్టాలనుకోలేదు కాని పరిస్థితులలా వచ్చాయి. నా నమ్మకానికి, తప్పు చేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళయినా, బయటి వాళ్ళయినా ఒక్కటే అన్న నా అభిప్రాయానికి, మంచి వాడయినా బాద్యత లేదు అన్న నీ అభిప్రాయానికి మద్యలో జరిగిన ఓ సంవత్సరంనర్ర సంఘర్షణ తరువాత నువ్వు అడిగిన మాట " నా ఆస్థి లేకుండా బతకగలవా" అని. నీ కోసం నాన్నా వున్నాను నీ ఆస్థి కోసం కాదు అని ఆనాడే చెప్పాను...ఎలా వున్నా ఏ పరిస్థితిలో వున్నా బతకగలిగేలా నన్ను పెంచావు. ఆస్తులు వున్నా, లేక పోయిన స్థితిలో కుడా దేనికి ఇబ్బంది పడకుండా కాలు కింద పెట్టకుండా పెంచావు....స్టేడియం లో క్రికెట్ మాచ్ అయినా, ఇసుకలో కుర్చుని నాటకం చూడటమయినా ఒకేలా ఆస్వాదించడం నేర్పావు..... కాని ముళ్ళలో వదిలేసావు ఆ రోజు..... అప్పటికి....నాకు తెలిసిన ప్రపంచం చాలా చిన్నది. ఆత్మీయులు, ఉత్తరాలు, పుస్తకాలు, సినిమాలు, అందరు మంచి వాళ్ళే అన్న నమ్మకం, ఎవరు బాధ పడినా చూడలేని నైజం.....అంతే కాని మనిషికి రెండు రూపాలని అప్పటికి నాకు తెలియదు. నువ్వు నన్ను అలా బయటికి పంపడం వలనే ఆరు నెలల్లో ఒక్కసారిగా అరవైఏళ్ల జీవితం చూసాను. దేనినైనా తట్టుకోగల మనః స్థైర్యాన్ని పొందగలిగాను. ఇప్పుడిలా ఉండగలిగాను అంటే అది మీ పెంపకం, అమ్మ సహకారం అడుగడుగునా నాకందడమే....... ఇంత బాగా పెంచినందుకు చాలా చాలా......... మళ్ళి జన్మలో కుడా మీ కూతురిగానే పుట్టాలని ఆ దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను. నీకో విష్యం తెలుసా నాన్నా!! నీకెంతో ఇష్టమైన నీ చిన్న మనుమడు పుట్టింది కుడా నువ్వు నన్ను ఇంట్లో నుంచి పంపిన
తా
రికునే !!! అది ఆగష్టు పద్నాలుగు గుర్తు వచ్చిందా!!

7, ఆగస్టు 2010, శనివారం

తడిఆరని జ్ఞాపకం

వాసు....!!
నువ్విప్పుడు లేక పోయినా నీతో పంచుకున్న చిన్ననాటి అనుభూతులు...ఎప్పటికి మరువలేని జ్ఞాపకాలుగానే వుంటాయి...లెక్కల్లో నాకన్నా తక్కువ వస్తాయని తెలుగులో నీక్కెక్కువ వస్తే టోటల్ ఫస్ట్ క్లాసు లో నీకని నువ్వు, ఏమైనా సరే తెలుగులో నాకెక్కువ రావాలని నేను...పోటి పడటం, రింగ్ ఆడేటప్పుడు నీ జట్టు ఎవరు వుండనంటే నేనుండటం, నిన్ను ఆటలు పట్టించడం, మీ అక్కకి మమ్మల్ని గాళ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పినందుకు బాగా పోట్లాడటం....స్కూల్ ఐనతరువాత కుడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నీతో స్నేహాన్ని ఆస్వాదించడం, ఏదైనా మాట్లాడుకోగల దగ్గరతనం, బాలుని పెన్ ఫ్రెండ్ గా పరిచయం చేసి ఎనిమిది ఏళ్ళు చూడకుండా ఉత్తరాలు రాసుకోడం, నీ పెళ్లి లో చూడటం....ఆ రోజు ఎన్ని కబుర్లు... బాలు,రాము, శ్రీను, ప్రదీప్, అను......మర్చిపోలేనన్ని జ్ఞాపకాలు, నన్ను చూడాలని కంటికి చూపు పోయిందని రాసిన అబద్దపు ఉత్తరాలు, తిడతానని తెలిసినా చెప్పిన నిజాలు, ఆ మద్యన నేను వచ్చినప్పుడు అనుక్షణం నాతోనే ఉండి...నన్ను చిన్ననాటి రోజులలోకి తీసుకు వెళ్ళిన నిన్ను, నీ జ్ఞాపకాలను..... తడి ఆరని మనసుతో పదిలం గా భద్రపరచుకుంటాను...

6, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

చిన్నప్పటి ఓ జ్ఞాపకం....

నాకు అంత బాగా గుర్తు లేదు నాలుగో, ఐదో చదివేటప్పుడు చంద్రహాసుడి కధ వుండేది...దానిలో మూలా నక్షత్రం లో పుడితే తల్లి కో, తండ్రి కో గండం అని ఎవరో అబద్దం చెప్తే అది నమ్మి చంద్రహాసుడిని చంపేయమని వాళ్ళ నాన్న చెప్తే అడవికి తీసుకుపోయి చంపలేక వదిలేస్తారు....ఆ నమ్మకం అబద్దమని తెలిసినా మూలా నక్షత్రం లో పుట్టిన నా చిన్నప్పటి స్నేహితుడు ఏ కష్టం లేకుండా వుండాలని ఎప్పుడూ అనుకునేదాన్ని. (తనది మూలా నక్షత్రం అని తెలియదు కాని అప్పట్లో ఎవరో చెప్పినట్లు గుర్తు )

3, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

అశ్రుతర్పణం...

నీవు లేవని తెలిసిన క్షణం కాలమాగిపోలేదు
ప్రపంచమూ స్థంభించిపోలేదు....కాని...
మేమే స్తబ్దుగా అయిపోయాము...
నిర్లిప్తంగా... శూన్యంగా ...
మూగగా రోదించే మనసుకి
మరపు రాని నీ జ్ఞాపకాలతో
నీవు అనునిత్యం మాతోనే ఎప్పటికీ ఉంటావని....చెప్తూ....
తిరిగిరాని లోకాలకు అనుకోకుండా వెడలిన ప్రియ మిత్రమా!!
నీకివే మా కన్నీటి వీడ్కోలు......
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner