11, సెప్టెంబర్ 2019, బుధవారం

రెక్కలు...!!

1.   అలుపు లేదు
అలకు
కునుకు లేదు
కలకు

విరామం లేదు
వాస్తవానికి...!!

2.    చావు
పుట్టుకలు
సహజం
ప్రతి ఇంటా

లెక్కలన్నీ
పరమాత్మునికెరుక...!!

3.   జాతి లక్షణం
జన్మతః వస్తుంది
మనిషికైనా
జంతువుకైనా

వాసన పోనిది
గతజన్మ కర్మఫలం...!!

4.   హింస అనేది
శారీరకమైనా
మానసికమైనా
ఫలితమెకటే

విషాదమే
దాని ముగింపు..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner