1, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

ఏక్ తారలు...!!

1.  ఉలికిపాటు అలవాటై పోయింది_భయం గుప్పిట్లోనున్న బతుకులకు..!!

2.   బాధ్యతలెన్ని పంచుకున్నాయెా_బరువుగా వాలిన ఆ కనురెప్పలు..!!

3.   కలతలన్నీ వెంటబడుతున్నాయి_ఎండమావులైన అనుబంధాల నడుమ..!!

4.   కన్నీళ్ళను మెాయడం అలవాటై పోయింది_వెతలు వెంబడిస్తూ ఉంటే..!!

5.  తిరిగిరాని క్షణాలెన్నో_మౌనం విప్పని మనసులో...!!

6.   మరలిపోని జ్ఞాపకాలవి_కాలాన్ని గుప్పెట్లో దాచేస్తూ...!!

7.   కన్నీళ్ళ అవసరమే లేదు_కష్టం ఇష్టమైనప్పుడు..!!

8.  తరలింపు సాగుతూనే ఉంది_అయినా మనసు ఖాళీ కావడం లేదేంటో...!!

9.   మరుగున పడిపోయింది_తరలింపులకు నలిగిపోయిన మనసుతనం...!!

10.   కాలం గాయాన్ని మాన్పుతోంది_మనసు మచ్చలే మాయం కావడంలేదెందుకో..!!

11.   కాలమూ మెాయలేనంటోంది_మనసు భారాలన్నీ తనపై మెాపుతుంటే..!!

12.   గెలుపు స్వరం వినాలనుకున్నా_ఓటమి వాదులాటలో...!!

13.   2.   మరణమెప్పుడూ మౌన సదృశమే_అంతిమాన్ని అర్థం కానీయకుండా...!! 13 Dec 19

14.    త్యాగానికర్థం ఇదేనేమెా_ఓటమిలో గెలుపుని ఆస్వాదించడం...!!

15.   యమపాశం మీదా ప్రేమే మరి_అనుబంధాలు స్వార్థపు నీడలో సేద దీరుతుంటే..!!

16.   ఎలా ఉన్నా ఆకాశం అందమైనదే_లోగుట్టు తెలియనంత వరకు..!!

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner