25, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

హీరో ఫీల్.......అంటే ఇదే అనుకునే ఓ జీరో

కొంత మంది అనుకుంటూ వుంటారు.....ప్రపంచంలో అందరు వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుకుంటారు అని, కాని వాళ్లకు తెలియదు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు కుడా ప్రతి క్షణం వీళ్ళ గురించి ఆలోచించే టైం ఉండదని. ఎవరైనా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే నోటికి ఏది వస్తే అది వాగడం అదో పెద్ద జోకులా ఫీల్ ఐపోడం, హీరో ఫోజు కొట్టడం, పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా ఏది పడితే అది వాడగం.....ఇలాంటి వాళ్ళు ఏళ్ళు వచ్చినా ఎదగని మనస్తత్వాలకు చిహ్నాలు.
ఇలాంటివే కాకుండా.... చెప్పుడు మాటలు వినడం తప్పు కాదు, కాని చెప్పిన దానిలో నిజం ఎంత? అని ఎవరినైనా మాట అనే ముందు కొద్దిగా ఓ క్షణం ఆలోచిస్తే చాలా మంచిది. పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు కదా " కాలు జారితే తీసుకోగలం కాని నోరు జారితే వెనక్కి తీసుకోలేము" అని. అది ఎంత నిజమో మన అందరికి తెలుసు. ఎదుటి వాళ్ళ మీద జోకులు వేసుకోవచ్చు కాని అది ఆరోగ్యకరమైనదిగా వుండాలి కాని వాళ్ళని బాధ పెట్టేదిగా వుండకూడదు. కాస్త ఆలోచించండి.....మాట అనే ముందు......

0 మీరేమనుకుంటున్నారో.....చెప్పేయండి:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

తెలుగులో రాయడానికి www.lekhini.org కి వెళ్ళండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

కబుర్లు కాకరకాయలు © 2008. Template Design By: SkinCorner